Informace a historie

Na cestě severní a jižní větví v „Malém Semmeringu“ – pohnutá historie

Semmeringem severu mezi Gmündem a Groß Gerungsem („jižní větev“) a Gmündem a Litschau („severní větev“) syčí do rytmu dobromyslné lokomotivy už déle než 100 let. Odjakživa se zastávky zvoucí na návštěvu stávají dějištěm pamětihodných svátků, akcí a vzpomínek.

Pohnutá historie

Úzkokolejná železnice přepravovala lidi i zboží celé dlouhé století. Radostná očekávání při oslavách u příležitosti zahájení provozu téměř zničily dvě světové války. Zázemí zmizelo, trasy se ocitly na mrtvé hranici. V šedesátých a sedmdesátých letech železnici přitížila rostoucí motorizace a výstavba silniční sítě. Proto byl v roce 1986 osobní provoz v severní větvi zastaven a se začátkem letního jízdního řádu v roce 2001 začala odbíjet poslední hodinka i pravidelnému provozu ÖBB v jižní větvi.

Ale už měsíce před termínem ukončení provozu se snažila společnost NÖVOG upozornit obce podél železnice na hrozící ztrátu jejich jedinečné atrakce. A tak se v červenci 2001 objevilo odhodlání provoz na úzkokolejce obnovit. Smlouva mezi společnostmi NÖVOG a ÖBB se proto od roku 2001 postarala o čilý turistický provoz na této úzkokolejné železnici. Jeden z průvodčích byl jmenován koordinátorem mezi železnicí a místními obcemi a na základě toho starostové, hostinští a mnozí další rozvíjeli vlastní nápady a iniciativy. – Jedním slovem: železnice se Waldviertelským stala jejich srdeční záležitostí, a tak mohli od opětovného zahájení provozu v roce 2001 přivítat spousty tisíc cestujících.
Převod celé železniční trasy v prosinci 2010 ze společnosti ÖBB na společnost NÖVOG trvale zajistil provoz do budoucnosti, čímž se železnice ještě pevněji stala zásadním turistickým impulzem v regionu.